Organisatie
OCW
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2017

Dit Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) analyseert de doeltreffendheid en doelmatigheid van het huidige beleid ter bevordering van gelijke onderwijsloopbaankansen voor kinderen en jongeren in het onderwijs en formuleert
daar beleidsvarianten voor. Staatssecretaris Dekker (OCW) heeft dit onderzoek in april 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.