Organisatie
Bureau AEF i.o.v. Programma Continuïteit van Zorg (CvZ)
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2017

Volledige titel
Onderzoek naar de beletselen in de continuïteit van zorg voor met mensen met gevaarlijk, agressief en ontwrichtend gedrag die geen juridische titel (meer) hebben

Naast een inventarisatie van de doelgroep en het behandelaanbod zijn in het onderzoek de beletselen in de continuïteit van zorg voor de genoemde groep geïnventariseerd. Bij de beschrijvingen van de beletselen zijn ook de maatregelen die al zijn genomen of in voorbereiding zijn opgenomen.

De drie meest cruciale beletselen waarvoor nog onvoldoende maatregelen in beeld zijn, worden verder uitgediept en zijn voorzien van aanbevelingen:

  • De belemmeringen bij de toegang tot 'beveiligde' zorg zonder strafrechtelijke titel
  • Het ontbreken van een levensloopfunctie voor deze doelgroep
  • Belemmeringen in de doorstroom naar woonvoorzieningen en ambulante zorg

Het onderzoek is één van de vele ontwikkelingen die spelen rondom het onderwerp Verwarde Personen. In het rapport zijn ook andere relevante ontwikkelingen opgenomen en wordt aangegeven in hoeverre deze overlappen met dit onderzoek.


Oproep aan raden van bestuur van zorgaanbieders ggz en verslavingszorg en van zorgverzekeraars

Naar aanleiding van het onderzoek CvZ roept GGZ Nederland raden van bestuur op om de gemaakte afspraken met betrekking tot de inkoop en verkoop beveiligde zorg direct om te zetten in concrete contractafspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.


Beleidsreactie naar Tweede Kamer

De staatssecretarissen van VenJ en VWS hebben het rapport en hun beleidsreactie op 22 mei 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de beleidsreactie wordt GGZ Nederland gevraagd om in samenwerking met de beroepsgroepen en de zorgverzekeraars, voor 1 april 2018 een veldnorm voor beveiligde zorg in een niet-strafrechtelijk kader en voor de levensloopfunctie op te leveren. De bewindslieden kondigen aan het proces in de komende periode actief te zullen monitoren.