Organisatie
VNG Naleving
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2021

In deze handreiking vindt u het wettelijk (handhavings)kader, de ruimte voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en inzichten en tips om spontane naleving van de inburgeringsverplichtingen te bevorderen. De handreiking is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij nalevingsvraagstukken in relatie tot inburgering. Daarnaast biedt het relevante informatie voor collega’s die anderszins betrokken zijn bij (de uitvoering van) deze wet.