Organisatie
VNG Programma Doorontwikkeling Veilig Thuis, OM en Politie
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

Dit model beschrijft de samenwerkingswerkingsafspraken tussen de gezamenlijke organisaties voor Veilig Thuis, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie op de terreinen huiselijk geweld, kindermishandeling en zorgmeldingen van de politie.

Elk van de drie partijen heeft verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken die hen door de wet of door gemeenten (als het om de niet-wettelijke taken van Veilig Thuis gaat) zijn gegeven.

In dit model staan de procedures die de taakuitoefening van de drie partijen zoveel mogelijk versterken en het proces van wederkerigheid bevorderen.

Dit model (september 2015) vervangt het protocol 'Meldingen Kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie', zoals vastgesteld op 12 april 2011.