Organisatie
Partners in de Zorg- en Veiligheidshuizen
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2017

In de (Zorg- en) Veiligheidshuizen werken zorg, politie, OM, reclassering en gemeenten (regionaal) samen aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. De mulitdisciplinaire en persoonsgerichte aanpak blijkt een belangrijke succesfactor bij het bieden van ondersteuning en het terugdringen van criminaliteit en overlast.

De bestaande samenwerkingsverbanden vragen om doorontwikkeling, vandaar de Meerjarenagenda. De hooflijnen zijn: een stevig fundament voor elk Zorg- en Veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio) en een goede verbinding met actuele thema's en netwerken (zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, Veilig Thuis en ZSM).