Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2018

Gemeenten staan voor de taak mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid een beschermd thuis te bieden. De transformatie van beschermd wonen is al volop aan de gang. Het uitgangspunt is dat mensen met een kwetsbaarheid erbij horen, en dat zij waar mogelijk zelfstandig wonen met zorg, begeleiding en (vrijwilligers)werk op maat. Gemeenten hebben daar eerder regionaal afspraken over gemaakt. 

Met veel energie en motivatie werken gemeenten aan de vernieuwing van beschermd wonen en beschermd thuis. In deze handreiking staat een overzicht van wat er van gemeenten wordt verwacht en een checklist met aandachts- en actiepunten, en inspirerende voorbeelden: op veel plaatsen in het land zijn al succesvolle vernieuwingen aan de gang.