Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

De VNG heeft met het Rijk afgesproken de bestaande lijst van accounthoudende regio’s per jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instellingen (GI’s) openbaar te maken. De afspraak om accounthoudende regio’s in te stellen voor bovenregionale jeugdhulpaanbieders dateert uit 2017.