Organisatie
Kinderombudsman
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2017

Analyse van de problematiek rondom het zak- en kleedgeld voor kinderen en jongeren die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven.

Bijlage: