Organisatie
Ministerie van OCW
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2018

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert in deze brief van 5 februari 2018 de Tweede Kamer over de stand van zaken inzake de moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs. De VNG werkt samen met landelijke partijen (inclusief de ministeries van VWS en OCW) aan het bieden van ondersteuning bij het vormgeven van zorg in onderwijstijd voor speciaal onderwijs.