Publicatie soort
Overig
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2015

Het Nederlands jeugdzorgstelsel transformeert. Die transformatie is onderdeel van een grotere verschuiving in de zorg. Het kijken naar mensen verandert: van uitgaand van ziekte en aanbod naar uitgaand van gezondheid en vraag. Respect, acceptatie en oog voor diversiteit van cliënten zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. 

De Jeugdwet stelt kaders en geeft ruimte voor ontwikkeling van de jeugdhulp. De behoefte groeit om nieuwe antwoorden te zoeken op vragen van kinderen, jongeren en hun ouders over opgroeien, opvoeden en zorg. Wat is nodig om als kind je talenten te ontwikkelen? 

Wat heb je nu nodig om straks als mens en burger mee te doen in de maatschappij? Hoe ga je om met problemen die zich voordoen? Hoe zorgen we dat de ondersteuning en zorg voor jeugd steeds gepaster, effectiever en doelmatiger wordt? Nieuwe antwoorden op deze vragen ontstaan in gesprekken tussen jongeren, ouders en betrokken hulpverleners. 

De jeugddialoog wil die gesprekken voeden door een zorginhoudelijk perspectief te geven voor de komende jaren. Niet door een alomvattende visie te presenteren maar door een beweging te creëren waarin mensen, instituties en instellingen samen aan dat perspectief werken. 

Zie ook