Organisatie
Ministerie van VWS
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2015

Het jaarbericht 2015 is het document waarmee aanbieders van jeugdhulp, gecertificeerde instellingen en particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen jaarlijks verantwoording afleggen over hun prestaties. Het jaardocument is bedoeld om de transparantie van de jeugdhulp/
gecertificeerde instellingen te bevorderen door middel van het toegankelijk maken van
verantwoordingsinformatie en het creëren van een landelijk beeld van de sector.