Organisatie

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2022

Implementatieplan woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen (pdf, 585 kB)

Op verzoek van het ministerie van VWS en de VNG geschreven implementatieplan voor de invoering van het woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen. Hoofdstuk 1 geeft een inleiding en hoofdstuk 2 beschrijft de aanleiding om voor Beschermd Wonen een woonplaatsbeginsel in te voeren.

In hoofdstuk 3 staat de kern van het implementatieplan: de voorgestelde aanpak, tot welk resultaat die aanpak moet leiden en - op hoofdlijnen - het ondersteuningsaanbod dat wordt ontwikkeld. In hoofdstuk 4 staat hoe het traject wordt georganiseerd en welke partijen bij de uitvoering een rol spelen.

Het implementatieplan wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met een beschrijving van de voor de uitvoering van het plan benodigde mensen en het daarbij behorende budget.