Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2023

Deze handreiking vertaalt deze wetswijziging naar de praktijk van gemeenten, aanbieders en cliënten. NB: dit is een concept-versie, die aangepast wordt als de wetswijziging definitief is. De streefdatum voor het van kracht worden van de Wet Woonplaatsbeginsel is 1 januari 2025, dat geldt ook voor het bijbehorende nieuwe financieel verdeelmodel voor gemeenten.