Organisatie
VWS, VenJ, BZK en VNG
Publicatie soort
Handreiking
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2015

Missing media.Het vervoer van cliënten van en naar behandellocaties is onderdeel van de jeugdhulpplicht. Het doel van deze handreiking is om gemeenten een afwegingskader  te bieden voor het maken van eigen keuzes te aanzien van vervoer van jeugdigen in de Jeugd-GGZ die aansluiten op de lokale situatie.

  • In deze Handreiking Vervoer naar Jeugd-GGZ (April 2015) zijn vraagstukken en oplossingen) uitgewerkt met nuttige input uit twee werkateliers. 
  • Deze handreiking is een vervolg op de eerder verschenen Factsheet Vervoer Jeugdwet (Januari 2015), die de belangrijkste feiten over deze nieuwe lokale taak op een rij zet.

Vraag: Wat gebeurt er in 2016 met het vervoer naar Jeugdzorg Plus-instellingen?

Antwoord: In de handreiking staat over gesloten vervoer: 'Per 1 januari 2016 wordt ook de organisatie van gesloten vervoer naar Jeugdzorg Plus een lokale verantwoordelijkheid, maar omdat het om zeer kleine aantallen gaat wordt getracht hiervoor een landelijke aanbieder te contracteren. Instellingen zullen de kosten van dit vervoer meenemen in hun tarief'. VWS wijst nog een vervoerder aan via de wet. In 2016 hoeven gemeenten dit niet zelf te regelen. Gemeenten krijgen de vervoerskosten wel doorberekend via de instelling (dit zit in het tarief). Gemeenten moeten hier in hun inkoop rekening mee houden.