Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2019

Gemeenten kunnen meldingen ontvangen over personen voor wie de noodzaak tot (mogelijk verplichte) geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, zoals voorgeschreven door de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze handreiking gaat in op dit Verkennend Onderzoek.

De  handreiking is gebaseerd op een serie expertmeetings met beleidsambtenaren, projectmanagers en GGD-artsen van de gemeenten Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Nieuwegein en Gouda, vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, GGZ Nederland, NvvP, het Ketenprogramma Wvggz van het ministerie van VWS, en de VNG. In deze serie is ook een handreiking verschenen over de crisismaatregel.