Organisatie
VNG, PO Raad en VO Raad
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2015

Door de stelselwijzigingen Passend onderwijs en Jeugdhulp zijn er nieuwe mogelijkheden om een stevige verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp tot stand te brengen. 
  • Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hebben de opdracht om elk kind passend onderwijs te bieden.
  • Missing media.Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp aan jeugdigen en ouders in gezin, wijk en buurt. 
  • Beiden hebben de opdracht om de speelvelden met elkaar te verbinden. 

Met deze website (handreiking) willen de VNG, PO-Raad en VO-raad gemeenten en onderwijsinstellingen concrete bouwstenen bieden voor deze verbinding en afstemming tussen onderwijs en jeugd. De site biedt praktische informatie, handige tools en het gezamenlijke ondersteuningsaanbod.