Organisatie
Info Mil (Rijksoverheid)
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2019

Vanaf 2016 verschenen in opdracht van de Nederlandse rijksoverheid enkele rapporten over veehouderij en gezondheid. Daaruit komen verbanden tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden naar voren. Het roept de vraag op: wat is de betekenis van deze onderzoeksresultaten voor lokale en regionale overheden in gebieden met veehouderijen? Wat zijn de juridische gevolgen en mogelijke instrumenten? Daarom is deze handreiking opgesteld.

De handreiking is bedoeld om het bevoegd gezag te ondersteunen in de besluitvorming over veehouderijen in relatie tot de gezondheid van omwonenden.