Organisatie
VNG taskforce economisch herstel
Publicatie soort
Position paper
Jaar van uitgifte
2021

Het economisch herstel moeten zich richten op het vormen van economisch aantrekkelijke regio’s met vitale binnensteden en centra als toekomstbestendige woon-/werklocaties. Daarvoor pleit de VNG Taskforce economisch herstel in dit positon paper. Gemeenten vragen het rijk om samen aan de slag met deze ambities voor economisch herstel, samen met onze partners in de regio.