Organisatie

Transitiebureau jeugd (VWS, VenJ en VNG)

Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2015

Gemeenten hebben te maken met lopende aanvragen voor jeugdzorg uit 2014. Deze komen vanuit het CIZ. Sommige aanvragen vallen onder de Jeugdwet en sommige onder de Wlz. Een factsheet wijst u de weg hoe met deze aanvragen om te gaan. (Uitgave: maart 2015)