Organisatie
VNG
Publicatie soort
Factsheet
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2019

De VNG maakt periodiek een factsheet over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. De doelgroep van deze factsheets zijn degenen die vanuit gemeenten bezig zijn met de informatievoorziening (IV) van de Wvggz. Dit is de derde factsheet over de IV van de Wvggz. Aan de orde komen:

  • testomgeving Khonraad: hoe ziet de nieuwe functionaliteit er uit?
  • ketenetiquette voor het gebruik van veilige mail
  • veilige mail: hoe te voldoen aan de NTA?

De factsheet heeft drie bijlagen:

  • Bijlage 1: Overzicht van de manier waarop met de verschillende ketenpartners gecommuniceerd wordt in het kader van de Wvggz
  • Bijlage 2: Een communicatiebericht over de voortgang van de implementatie en in het bijzonder over veilige mail; opgesteld door het ketenprogramma
  • Bijlage 3: Checklist voor de IV-implementatie van de Wvggz (opgesteld in samenwerking met VLOT)