Organisatie
Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2020

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp-ers en flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. Dat is één van de conclusies van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact, die 17 mei 2020 haar bevindingen aan het kabinet overhandigde.

De Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact heeft de afgelopen weken een analyse gemaakt van de sociale gevolgen van de coronacrisis. In het rapport staan drie aandachtspunten voor de toekomst:

  • De ontferming over nieuwe en bestaande en kwetsbare groepen
  • Het versterken van de samenwerking tussen overheden en lokale coalities
  • Geef mensen en in het bijzonder jongeren regie over eigen leven en een grotere stem bij de besluitvorming over hun toekomst