Publicatie soort

Rapport

Jaar van uitgifte

2019

Heeft u in uw gemeente de regierol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving? De ervaringen van de projecten binnen het programma Innovatieve Aanpakken 2016-2019 bieden ingrediënten voor de richting en keuzes die gemeenten kunnen maken in de lokale aanpak van de energietransitie.

Het programma Innovatieve Aanpakken is in 2016 opgezet om een impuls te geven aan de energietransitie. Binnen het programma hebben gemeenten samen met coalities van installateurs en aannemers gewerkt aan procesinnovatie voor het verduurzamen van de bestaande koopwoningvoorraad, om daarmee de transitie naar energieneutraal wonen binnen bereik te brengen.

Het Klimaatakkoord zorgt dat de ervaring van de lnnovatieve Aanpakken zeer toepasbaar is voor de wijkaanpak waarin de gemeenten de regierol hebben. Iedere Nederlander gaat te maken krijgen met het Klimaatakkoord en de complexe individuele vraagstukken, die dat vroeg of laat met zich meebrengt. De keuzes die woningeigenaren individueel of in de wijken maken is afhankelijk van hun woonwensen, individuele verduurzamingsstrategie en het beschikbare aanbod van oplossingen.