Organisatie
MOgroep
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2016

Gemeenten zijn allemaal op zoek naar een nieuwe manier om het sociaal domein vorm te geven. De MOgroep is op zoek gegaan naar goede voorbeelden van samenwerking tussen sociaal werk, zorg en welzijn op wijkniveau en gemeenten die daarin goed bezig zijn voor de bewoners. Daaruit kwam een lijst met 10 gouden gemeenten. Zij zijn niet geselecteerd omdat àlles daar goed gaat, maar omdat ze diverse aspecten al goed hebben aangepakt. De publicatie De Gouden formule - 10 Gouden Sociale Gemeenten aan het woord bevat tips van deze goede voorbeelden.