Organisatie
Platform31
Jaar van uitgifte
2015

Het programma Kennis voor Krachtige Steden (KKS) beoogde door onderzoek de economische vitaliteit van steden en regio’s, de stedelijke en regionale arbeidsmarkten en sociaal-maatschappelijke participatie beter te duiden en begrijpen. In dit afsluitende boek wordt dit in kaart gebracht aan de hand van de resultaten van de 20+ projecten en brugprojecten uit KKS.