Organisatie

Ministerie van BZK

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2020

Op de 3e november heeft BZK-minister Ollongren een extra bijlage bij de circulaires Gemeentefonds 2020 laten verschijnen. Gemeenten hebben volgens haar aangegeven dat zij graag inzicht krijgen in de compensatie die elke gemeente ontvangt uit het 1e en 2e coronapakket. Hoewel alle bijdragen of in de aanvullende brief juni 2020 bij de meicirculaire  of in de septembercirculaire zijn gepubliceerd, was nog geen totaaloverzicht beschikbaar. Het gaat om 2 x € 60 miljoen samen € 120 miljoen voor de lokale cultuur 2020 in de Algemene Uitkering Gemeentefonds. Als bestemming worden o.a. genoemd: muziekscholen, centra voor de kunsten, amateurkunst, cultuureducatie.