Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2020

De Hoge Raad besliste op vrijdag 27 september 2019 dat rookruimten in horeca-inrichtingen in strijd zijn met artikel 8 van het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Met ingang van deze datum zijn rookruimten van horeca-inrichtingen die vergunningsplichtig zijn,verboden. Hieronder vallen onder andere discotheken, coffeeshops, cafés, concertzalen, hotels, restaurants, (sport)kantines, buurtcentra, snackbars, zalencentra en shisha-lounges. De staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangekondigd dat de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) per 1 april 2020 dit verbod actief zal handhaven.Het verbod op rookruimten in de horeca is voor gemeenten van belang omdat het gevolgen kan hebben voor onder meer de openbare orde, de lokale veiligheidssituatie, de handhaving van het horecabeleid en de samenwerking met de horecaondernemers. Het is belangrijk dat gemeenten tijdig in gesprek gaan met de ondernemers en met de politie. Met de onderstaande checklist kunt u nagaan of u de gevolgen van het verbod voor de gemeente goed in beeld heeft. Ook biedt de lijst aanknopingspunten voor het gesprek met de horeca en de politie. Op de laatste pagina gaan we in op de specifieke situatie voor coffeeshops en shisha-lounges.