Organisatie
VNG en EHdK
Publicatie soort
Handreiking
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2018

In de periode maart tot september 2018 is vanuit het ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugd samen met vier jeugdregio’s een leertraject doorlopen, met als doel om de inkoop verder te verbeteren door transformeren, inkopen en aanbesteden in één lijn te brengen. De betrokkenen bij deze leertrajecten zijn positief over de uitkomst: zaken kunnen met elkaar verbonden worden, maar dan moet een aantal dingen beter worden aangepakt. Dit boekje geeft inzicht in de opbrengsten van de leertrajecten en de wijze waarop je dit als jeugdregio vorm kunt geven. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de ambitie van gemeenten en aanbieders om in regioverband met elkaar te leren en steeds beter te worden.