Organisatie
Transitiebureau Jeugd (VWS, VenJ & VNG)
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2014

Gemeenten en rijksinspecties moeten afspraken maken over de uitvoering van het landelijk toezicht in het jeugddomein. In deze factsheet vindt u daarvoor de kaders.

Met de komst van de Jeugdwet wijzigt ook het toezicht en de samenwerking in het jeugddomein. Welke gevolgen dit heeft voor de wettelijke en professionele regels en eisen die volgens de Jeugdwet gelden voor jeugdhulpverleners en de gecertificeerde instellingen die jeugdbescherming en jeugdreclassering, leest u in deze factsheet.

In de bijlage is aan deze afspraken een aantal praktische werkafspraken toegevoegd over de samenwerking tussen inspecties en gemeenten

.