Organisatie

VNG

Jaar van uitgifte

2019

Advies expertiseteam MO-BW-BG (pdf, 644 kB)

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een expertiseteam ingesteld om haar van advies te dienen over de beoogde door-decentralisering van maatschappelijke opvang (MO), beschermd wonen (BW) en begeleiding (BG). Het expertiseteam MO-BW-BG is in de periode mei – begin juni 2019 3 keer bij elkaar geweest om het advies samen te stellen.