Verlicht kantoor

Vensters voor bedrijfsvoering

Project

Wat is het percentage overhead bij de gemeente? En hoe verhoudt zich dat tot andere gemeenten? Hoe staat het met de interne klanttevredenheid? Allemaal vitale informatie voor een manager bedrijfsvoering. Dankzij Vensters voor Bedrijfsvoering kunnen zij de bedrijfsvoering van de gemeente onderzoeken, met al deze gegevens bij elkaar. 

Doel van dit project

Vensters voor Bedrijfsvoering geeft inzicht in de bedrijfsvoering van gemeenten.

Beschrijving

Vensters voor Bedrijfsvoering bestaat uit een meting van de prestaties van de bedrijfsvoering per gemeente, en een meting van de beleving van de gemeentelijke organisatie. Met de resultaten van deze metingen, kunnen gemeenten deze in leerkringen met andere gemeenten bespreken. Dat geeft inzichten in hoe de bedrijfsvoering van de gemeente verbeterd kan worden. 

Meer weten?

Bezoek de website Vensters voor Bedrijfsvoering voor meer informatie. 

Contact

Neem contact op met de projectleiders van VNG Realisatie: Mari-An Gerits: mari-an.gerits@vng.nl of Sander Mooij: sander.mooij@vng.nl