Verlicht kantoor

Venster voor Bedrijfsvoering

Hoe verhoudt de bedrijfsvoering van jouw gemeente zich tot andere gemeenten? Wat is het percentage overhead bij de gemeente? Hoe zit het met de ICT-kosten, huisvestingskosten en de kosten van inhuur?  Met Venster voor Bedrijfsvoering krijgen gemeenten inzicht in hun bedrijfsvoering en wordt duidelijk waar ruimte is voor verbetering.

Doel

Venster voor Bedrijfsvoering geeft inzicht in de bedrijfsvoering van gemeenten.

Venster voor Bedrijfsvoering

Iedere gemeente staat voor belangrijke strategische vraagstukken die met bedrijfsvoering te maken hebben. Denk aan vragen als: ‘Hoe gaan we om met schaarste aan mensen en middelen?’, ‘Waar is het noodzakelijk om te bezuinigen, of is er juist een mogelijkheid tot investeren?’ en 'Zijn we wendbaar genoeg als organisatie en voldoende voorbereid op de toekomst?' Antwoord op deze vragen, begint bij inzicht in de bedrijfsvoering.  

Venster voor Bedrijfsvoering is een platform dat de bedrijfsvoering van gemeenten in kaart brengt. Cijfers staan gepresenteerd in een online dashboard en zijn gemakkelijk te vergelijken met die van andere gemeenten. Deze inzichten geven veel vergelijkingsmateriaal en interessante sturingsinformatie voor managers om zorgvuldig onderbouwde keuzes te maken.

Het platform wordt deels gefinancierd door BZK en deels door de deelnemende organisaties zelf (gemeenten, waterschappen en uitvoeringsorganisaties). De VNG levert kennis, kunde en capaciteit voor de uitvoering van de gemeentelijke benchmark.

Meer weten?

Venster voor Bedrijfsvoering is onderdeel van Venster, een leerplatform met inzichten, kennis, onderzoeken en vergelijkingen rondom een heldere bedrijfsvoering, goed werkgeverschap en werkgeluk van medewerkers. Bezoek de website van Venster voor Bedrijfsvoering voor meer informatie. 

Contact

Neem contact op met Jeroen Wismans: jeroen.wismans@vng.nl, managementadviseur van Venster voor Bedrijfsvoering.