De Bladermuur is gebaseerd op een eenvoudige handeling van alle tijden: op je gemak bladeren, kijken en lezen. Zo ontstaat een flexibel expositieconcept voor het ontdekken van informatie, een (bedrijfs)geschiedenis, productlijn of verhalende serie foto’s.

De primeur van de Bladermuur hangt in de bezoekershal van het Baarnse gemeentehuis: een overzicht van de bestuurlijke geschiedenis in woord en beeld.

Jaartal

2023

Gemeente

Met het oog op participatie en voorlichting maakt de Bladermuur zowel de geschiedenis als – steeds wisselende – actualiteit van het lokale bestuur zichtbaar en tastbaar. De raadsleden en wethouders worden in de Bladermuur inzichtelijk voor iedereen en vereeuwigd voor het nageslacht. Vormgegeven als interactieve expositie zijn zowel grote lijnen als details zichtbaar. Bij de opening worden bestuurders uit het verleden uitgenodigd en is er pers aanwezig. 

Waardevol 

Bezoekers die in de publiekshal wachten, bekijken de portretten van de huidige raadsleden en het college. De vorm is inclusief, er is weinig tekst. Bezoekers bladeren ‘door de tijd’, zien ze dat burgemeesters heel verschillende ambtstermijnen hebben en dat raadsleden per verkiezing wisselen. Door de analoge vorm biedt is de Bladermuur een laagdrempelig én toegankelijk inkijkje in de bestuurlijke geschiedenis van de gemeente Baarn. 

Herbruikbaar 

De vorm is eenvoudig in andere Gemeente toe te passen. De uitvoering wordt per situatie in detail aangepast. Wanneer er geen compleet register van de gemeenteraden uit het verleden voorhanden is, is samenwerking met de lokale historische vereniging cruciaal. In Barneveld is inmiddels een Bladermuur gerealiseerd, op basis van het Baarnse voorbeeld. 

Winnen 

De Bladermuur is een uniek instrument om betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie te vergroten. Door het betrekken van externe partijen in de realisatie ontstaat samenwerking en co-creatie, terwijl de gemeente via communicatie en griffie de regie houdt. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.

Gerelateerde links