Werner Damman

Werner Damman is op 17 februari 2021 door de gemeenteraad van Harlingen benoemd als interim-raadsgriffier. Hij vervangt voor zes maanden Hanna Jansen die vertrok naar het Waterschap Zuiderzeeland. Damman was van 2003 tot september 2020 griffier van de gemeenteraad van Noordenveld.