jansen

Hanna Jansen is gestopt als raadsgriffier van de gemeenteraad van Harlingen. Van 16 maart 2009 tot 1 juni 2015 was ze in die gemeente als raadsadviseur werkzaam en daarna tot februari 2021 als griffier. Ze heeft een nieuwe baan aanvaard bij Waterschap Zuiderzeeland.