Sorteren
Best en Veldhoven doen de Omgevingswet samen (en dat levert veel op).
Veldhoven is gestart met de pressure cooker aanpak bij de begroting 2010. Toen is een uitgebreid draaiboek en plan opgesteld. Het doel van de pressure cooker is om na een aantal voorbereidende activiteiten binnen 5 werkdagen met alle betrokkenen een...