Sorteren
Sport is belangrijk voor de Harderwijkse samenleving. Het lokale sportbeleid is gericht op een leven lang sporten en bewegen voor iedereen. Sporten en bewegen is verbonden aan een actieve en gezonde leefstijl en plezier in sport staat daarbij centraal.
Stichting Kansrijk Wonen biedt jongeren die risico lopen te gaan zwerven of dreigen uit te vallen ondersteuning in de vorm van woonruimte, coaching en netwerkondersteuning. De huizen van Kansrijk Wonen zijn verdeeld over een aantal gemeenten op de Noord Veluwe...