Sorteren
In april 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het traject "Gôolse democratie". Daarbij heeft de raad uitgesproken om te komen tot concrete verandervoorstellen.
Op 1 januari 2018 is de ambtelijke fusie tussen Duiven en Westervoort een feit. Vanaf die datum is er een nieuwe organisatie die werkt voor beide gemeenten.