Sorteren
Met de komst van statushouders uit verschillende delen van de wereld, moeten er rekening gehouden worden met diverse gezondheidsrisico's.
In april 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het traject "Gôolse democratie". Daarbij heeft de raad uitgesproken om te komen tot concrete verandervoorstellen.