Sorteren
Kernwoorden bij de huisvesting en integratie van statushouders zijn in de gemeente Epe: regie en meedoen.
Het gemeentebestuur van Epe gaat voor de periode van 2017 tot en met 2020 minimabeleid en schuldhulpverlening in elkaar vlechten. Doel is zoveel mogelijk mensen mee te laten komen in de Eper samenleving, ongeacht hun financiële situatie.