Sorteren
De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, burgemeester Lenferink, heeft op 26 maart 2020 de 3e noodverordening COVID-19 ondertekend.
De welstandsnota van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is compacter dan de vorige en maakt direct duidelijk welk welstandsregime binnen welk gebied of op welk perceel wordt gehanteerd. Met deze welstandsnota kan de procedure om in aanmerking te komen voor een omgevingsvergunning...