Sorteren
Ieder jaar stelt de gemeente na overleg met ervaringsdeskundigen een toegankelijkheidsagenda vast. Daarin worden de aandachtsgebieden, prioriteiten en concrete acties benoemd. Deze agenda helpt Amersfoort stapsgewijs steeds beter toegankelijk te maken, ook voor mensen met een beperking. Daarmee voldoet Amersfoort...
Samen werken aan positief jeugdbeleid in de gemeente Amersfoort. Amersfoort wil een stad zijn waar het goed opgroeien is en doorlopend kansen en perspectieven worden geboden.
Bij de viering van Koningsdag is in Amersfoort vanuit het overkoepelende thema ‘Wij Amersfoort’ ingezoomd op persoonlijke verhalen. Het samenkomen en samen vieren in de publieke ruimte en zo het faciliteren van gesprekken en ontmoetingen heeft positieve en verbindende effecten...
Welk rooksignaal geef jij af? Met deze campagne over houtrook vraagt de gemeente Amersfoort aan iedereen: weet u welke nadelen kleven aan het stoken van houtkachels en open haarden?
Amersfoort zet in op een gezondere stad in 2022. Een stad waar inwoners met een lage sociaaleconomische status een gezonde start krijgen en gezond ouder kunnen worden.
Gemeente Amersfoort toont lef door stevig in te zetten op de versnelling naar een meer circulaire economie. Er is bestuurlijk een breed draagvlak voor deze omvorming naar 'The next economy' en de wens is uitgesproken om daarmee een van de...
De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid.