Sorteren
Jongeren Campagne rond Corona
Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een fysieke beperking de juiste sporthulpmiddelen krijgen? Lees het in de nieuwe handreiking.
Flitspeiling vuurwerk gemeente Rijswijk
Dit is de tweede van de tweewekelijkse monitor van de gemeente Amsterdam die erop gericht is om een algemeen beeld te vormen van de maatregelen die andere steden in Europa en daarbuiten nemen naar aanleiding van de uitbraak van Corona.
De week van de Meldcode was voor de regio Twente een impuls om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen, die een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Alleen al om die reden paste deze...
Herijking vergadermodel gemeenteraad Woerden