Sorteren
Het uiteindelijke doel van de Lokale Inclusie Agenda is een praktische agenda te ontwikkelen voor de Westerkwartiergemeenten en groepen mensen met beperkingen om samen inclusief lokaal beleid te ontwikkelen. Hiervoor is het noodzakelijk in kaart te brengen hoe inclusief de...
De gemeenten in het Westerkwartier zien de noodzaak tot herindeling en hebben hier alle vier een raadsbesluit over genomen in november 2015. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari 2019.
De gemeente Westerkwartier presenteert het nieuwe coalitieakkoord in helder, begrijpelijke taal.