Sorteren
Gemeente Nissewaard deelt haar stukken aanpak ernstige woonoverlast, aanpassing APV en beleidsregels, omdat dit een zeer nieuwe bevoegdheid betreft en wellicht andere gemeenten kan helpen.
In maart 2017 is de gemeente Nissewaard gestart met het faciliteren van zogenaamde Praktijkondersteuners-GGZ Jeugd (POH-GGZ Jeugd) bij huisartspraktijken in de gemeente in de vorm van pilots.
Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030.