Sorteren
Sinds 1 januari 2015 valt de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg onder de gemeenten. In de Lopikse praktijk bleek dat het aantal verwijzingen naar de jeugd GGZ hoger lag dan in omringende gemeentes. Daarnaast bleek dat lang niet alle verwijzingen op de...