Sorteren
Om inzichtelijk te maken welk traject een vluchteling doorloopt heeft de gemeente Den Helder samen met ketenpartners routekaarten gemaakt.