Sorteren
Samen aan de slag! Gezonde en gelukkige inwoners, dat is waar de regio naar streeft. Via de juiste zorg op de juiste plek leveren ze de gezamenlijke inspanning om de zorg betaalbaar, duurzaam en toegankelijk te houden, nu en in...
De negen gemeenten in West-Brabant West werken nauw samen in het stelsel Zorg voor jeugd. De gemeenten werken samen op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.
Het doel van dit document is om tijdens en na de coronacrisis, tot een nieuwe, veilige en werkbare situatie het bestuur en de organisatie. En waar dat kan onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties te ondersteunen. De verwachting is dat de...