Sorteren
Project POCITYF is in het leven geroepen door de Europese Unie om historische steden zoals Alkmaar groener, slimmer en leefbaarder te maken.
In 2022 is Leiden gastheer voor het EuroScience Open Forum, de grootste multidisciplinaire wetenschappelijke bijeenkomst van Europa.
Dakloosheid onder jongeren is een complex probleem. Dit betekent dat een meerjarige aanpak nodig is, met een scala van maatregelen op het gebied van preventie, begeleiding en wonen, deels in het systeem en deels in de uitvoering.
Onder het motto 'Samen in Arnhem' gaat het bestuur van de gemeente bij bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers ophalen wat een inclusieve stad voor Arnhem betekent.