Sorteren
Voorbeeld ondersteuningsplan Beschermd Wonen / Individuele begeleiding
Met mooi weer wordt er al gauw geroepen: "Zullen we vanavond barbecueën?" Dat is natuurlijk heerlijk, maar zorg wél dat er zo weinig mogelijk rook vrijkomt.
Zeker tijdens de donkere dagen zorgen open haard, houtkachel en vuurkorf voor heel wat extra warmte en gezelligheid. Vaak kunnen we maar geen genoeg krijgen van het sfeervolle vlammenspel. Maar wat veel mensen nauwelijks beseffen, is dat hout stoken ook...
Begin juli 2017 heeft het Drechtstedenbestuur de concept-Woonvisie vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen/reacties van gemeenteraden en externe partijen. Nadien zijn er naast de ontvangen schriftelijke reacties van de gemeenteraden en externe partijen, ook vervolggesprekken geweest met de wethouders wonen van...
Een eerste onderzoek naar wat de alternatieven voor aardgas zijn in de Drechtsteden is afgerond. De resultaten van dit onderzoek staan in de Transitievisie Warmte.
In de Burgerbegroting geeft de gemeente aan welke concrete zaken zij samen met hun inwoners en hun partners het komende jaar afrondt en welke plannen de gemeente in 2018 wil uitvoeren.