Praktijkvoorbeelden (3)

Filter resetten

Plan van aanpak leegstand Zaanstad

Dit Plan van Aanpak Leegstand is nodig om de opkomende en structurele leegstand van commercieel vastgoed tegen te gaan, om de aantrekkelijkheid van Zaanstad te vergroten als vestigingsstad voor potentiële nieuwe bewoners en ondernemers als mogelijke woon- en werklocatie.

2021

Metselen aan het Zaans Mozaïek: actualisatie woonvisie 2019

In de woonvisie staat wat het woonbeleid voor de komende jaren is en hoe/waarom hiervoor gekozen is. Belangrijkste uitgangspunt is de focus op diversiteit, betaalbaarheid en kwaliteit. Voor de sociale huurvoorraad ligt de nadruk op betaalbaarheid en kwaliteit.

2019